Manual de Limba Romană clasa a V-a

Limba și literatura română

DESCARCĂ MANUALUL PDF

PLANIFICĂRI

(ediție tipărită + digitală)

Autori: Cătălina Popa, Onorica Tofan, Elena Corcăcel, Viorica Isaia

Detalii tipar: Volumul conține 216 pagini. Manualul este structurat în 7 unități de învățare, fiecare abordând comunicarea dintr-o perspectivă complexă. Toate unitatile de învățare conțin: secțiune de predare-învățare, secțiune de recapitulare, secțiune de evaluare.

Detalii digital: Varianta digitală conține 100 de imagini, diagrame, desene, 55 de filme și animații create ca suport pentru predare și proiecte și 30 simulări, jocuri educative și experimente.

Cele două versiuni formează un întreg, împletindu-se armonios pentru o învățare eficientă.

DESCOPERĂ MANUALUL DIGITAL
Produsul "Limba și literatura română" a fost adăugat cu succes în coşul de cumpărături.

Ce doreşti să faci în continuare?

Continuă cumpărăturile      sau      Finalizează comanda
 • Alegeți manualele INTUITEXT și, după finalizarea procesului de alegere, veți beneficia de:

  • Abonament Didactic Premium pe o perioadă de 6 luni;
  • Proiectarea unităților de învățare;
  • Planificarea calendaristică;
  • Teste de evaluare inițială și semestrială;
  • Pentru utilizarea eficientă a ediției digitale veți beneficia de suportul nostru pe toată durata anului școlar.

 • Manualul este conceput ca o experiență personală a elevului, acesta fiind participant activ. Elevii sunt puși în situația de a citi, de a scrie despre ceea ce citesc, de a vorbi despre ceea ce citesc și scriu.
 • Exerciții de tip PISA-PIRLS.
 • Textele literare sau nonliterare sunt propuse ținând cont de particularitățile de vârstă ale elevilor, răspund intereselor şi curiozităţii lor. Scopul este să trezească interesul elevilor pentru lectură.
 • Organizarea lecțiilor în secvențe asigură:
  • Reactualizarea cunoștințelor;
  • Abordarea intuitivă a conținuturilor;
  • Explicarea noțiunilor și elementelor de teorie noi;
  • Fixarea cunoștințelor;
  • Dezvoltarea creativității.

Descriere

Manualul conține o colecție impresionantă de texte suport, elevii având acces la oferta culturală a momentului prin texte din literatura consacrată, cu autori de referinţă ai culturii române (Ionel Teodoreanu, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Alexandru Mitru, Barbu Ştefănescu Delavrancea), dar şi prin orientarea lecturii spre texte din literatura universală clasică şi contemporană (Lewis Caroll, Alice în Țara Minunilor, C.S. Lewis,  Cronicile din Narnia, J. K. Rowling, Harry Potter).

Manualul este structurat  pe şapte unităţi de învăţare cu titluri sugestive pentru tema  generală,  EU ȘI UNIVERSUL MEU FAMILIAR, care asociază coerent şi logic domeniile de conţinut: lectură, comunicare orală, redactare, elemente de construcţie a comunicării, elemente de interculturalitate. Ca urmare, studiul disciplinei se deschide cu orientarea elevilor spre cunoaştere prin explorarea mediului familial şi se continuă cu alte spaţii identitare - locul natal, cultura locală, regională, naţională - şi cu interferenţe, similitudini cu alte culturi, civilizaţia greco-romană.

Manualul cuprinde şi texte informative, tabele, organizatori grafici, grile, care vizează dezvoltarea competenţelor de selecţie şi sistematizare a unor informaţii, de organizare logică pentru motivaţia elevilor  în dezvoltarea propriei personalităţi.

Fiecare activitate de învăţare este structurată în secvenţe care să respecte strategiile didactice recomandate de programa şcolară. Secţiunile numite Explorează!, Exprimă-ţi părerea!, Amintește-ţi!, Foloseşte-ţi cunoştinţele!, Exersează!, Dovedeşte-ţi creativitatea! sunt materializări didactice ale activităţilor de pre-lectură, lectură, post-lectură, de pre-ascultare/redactare, ascultare/redactare, post-ascultare/redactare.

Manualul conţine şi  jocuri didactice asigurând contextul participării  active,  individuale, în diadă  şi  în  grup. Forma de prezentare a textului, a suporturilor vizuale şi a resurselor multimedia este atractivă, în acord cu vârsta elevilor şi cu experienţa acestora în spaţiul virtual şi al tehnologiei informaţiei.

Ținând cont de testele tip PISA-PIRLS, exercițiile din manual propun:

 • Identificarea informațiilor explicit formulate în text;
 • Realizarea de deducții;
 • Interpretarea și integrarea informațiilor;
 • Evaluarea conținutului textului.

Prin îmbinarea metodelor tradiționale și complementare de evaluare, elevul este implicat  în aprecierea propriei performanțe, asigurând conștientizare demersului său cognitiv și permițând găsirea soluțiilor (cu sprijinul cadrului didactic) pentru a-și regla propria învățare.

Manualul de Limba și literatura română vine în continuarea materialelor INTUITEXT pentru ciclul primar.

Manualul propune proiecte tematice, derulate în şcoală sau în comunitate, individual sau în  grup,  care  valorifică achiziţiile elevilor, stimulează  dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti adaptate  vârstei şi oferă ocazii  pentru  interevaluare, autoevaluare.

Manualul vizează dezvoltarea competenţelor de comunicare în contexte autentice de viaţă respectând principiile de transpoziţie didactică, logica şi coerenţa prezentării conţinutului disciplinei, sistematizarea noţiunilor teoretice, adecvarea la situaţii din viaţa cotidiană a activităţilor practice şi a exemplelor.

La fiecare unitate de învăţare sunt propuse activităţi de recapitulare urmate de o ofertă de evaluare, itemii reflectând informaţia relevantă care a fost propusă pentru dezvoltarea competenţelor din unitatea respectivă.

Probele de evaluare vizează implicarea elevului în dezvoltarea competenţelor de autoevaluare. Sunt prevăzute activităţi de autoevaluare prin care elevii sunt orientaţi să reflecteze asupra propriei învăţări, să identifice aspectele care necesită ameliorare pentru optimizatea învăţării.

Manualul INTUITEXT se evidențiază prin originalitatea și corectitudinea ştiinţifică a tuturor conţinuturilor prevăzute de programa şcolară, precum şi prin abordarea integrată a celor trei componente ale disciplinei de studiu: componenta lingvistică (pentru uzul eficient al limbii),  cea interrelaţională (pentru inserţie socială), cea estetică şi culturală (pentru dezvoltarea complexă a personalităţii umane).

Manualul digital:

 • oferă elevului posibilitatea să învețe în ritmul propriu, urmând un parcurs unic, marcat de posibilitatea revenirilor succesive și de tratarea într-o ordine aleasă de el însuși a conținuturilor abordate.
 • promovează feedbackul imediat, care permite semnalarea rapidă a eventualelor erori, ce pot fi astfel corectate în cel mai scurt timp.
 • promovează evaluarea obiectivă, dar și posibilitatea autoevaluării.
 • propune metode, tehnici, strategii didactice activ-participative, activităţi care se desfăşoară în pereche sau în grup.
 

Despre autori:

Cătălina Popa

Profesor de limba şi literatura română la Colegiul Național Vasile Alecsandri din Galați, Cătălina-Diana Popa are gradul didactic I, este doctor în Ştiinţe Umaniste (subdomeniul Filologie) și îndrumător de practică pedagogică. Din 2013  coordonează ateliere de scriere creativă și dezvoltare a inteligenței emoționale la copii și adolescenți. Printre distincțiile obținute se numără Ordinul „Meritul pentru Învățământ“ în grad de Cavaler, acordat de Președintele României (2016) și Premiul MERITO  Pentru Excelență în Educație (2016).

În ultimii cinci ani, elevii pe care i-a îndrumat au avut promovabilitate de 100% la examenele naționale și au obtinut un număr impresionant de premii la competițiile de limba și literatura română, doamna profesoară primind „Diploma de Excelență pentru rezultatele de la olimpiadele și concursurile internaționale“ - Ministerul Educaţiei (2013-2014) și distincția de „Profesor pentru Performanță“  (2007, 2013, 2014, 2015, 2016).

De asemenea, Cătălina-Diana Popa este autor de subiecte pentru olimpiadele și concursurile județene, totodată publicând  numeroase lucrări de specialitate. Remarcăm colaborarea la ultimele cinci ediții ale volumului Teste de competență (Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae), dintre care, la trei dintre ele, în calitate de coordonator.

Onorica Tofan

Doctor în filologie, profesor de limba şi literatura română de gradul I didactic la Colegiul Naţional „C. Negri” din Galaţi, membru în consiliul consultativ al ISJ Galaţi şi profesor metodist al ISJ Galaţi, Onorica Liliana Tofan este totodată și profesor metodist la clasele de profil pedagogic și mentor de practică pedagogică al studenţilor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi membru al Corpului Naţional de Experţi în management educaţional, din 27.04.2012. În anul 2015, a făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

În ceea ce privește lucrările publicate, Onorica Liliana Tofan este:

 • coautor la Ghid de pregătire pentru Testarea Naţională, Editura Sigma, 2007;
 • coautor la volumele Modalităţi de evaluare formativă în ora de literatură – exemple de bune practici, 2016 şi Armonii curriculare,2017;
 • autor al volumului Publicistica lui Mircea Nedelciu. Abordări tematice, 2014.

Elena Corcăcel

Profesor de limba şi literatura română, cu gradul didactic I, în cadrul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi doctorand la Școala Doctorală de Științe Socio-Umane din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Elena Corcăcel face parte din corpul de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean din Galaţi.

Lucrările publicate evidenţiază preocupările doamnei profesoare pentru studiul textului nonficţional: Modern și tradițional în abordarea metodică a textului nonficțional. Studiu experimental privind optimizarea metodelor de abordare a textului nonficțional, 2017; Fețele clovnului în eseurile (auto)biografice ale lui Norman Manea, 2017. Este, de asemenea, coautor la volumul Teste de evaluare pentru bacalaureat, 2006.

De-a lungul anilor, elevii coordonaţi de doamna profesoară au avut promovabilitate 100% atât la examenele de evaluare naţională, cât şi la examenul de bacalaureat. La olimpiadele şi concursurile şcolare, fazele judeţeană şi naţională, elevii Elenei Corcăcel au avut rezultate deosebite.

Viorica Isaia

Viorica Isaia este profesor metodist la Casa Corpului Didactic din Galați și are, ca domenii de expertiză, printre altele, Inteligența Emoțională în educație, Asigurarea calității în educație, Inspecția școlară, Managementul Educațional. De asemenea, în 2017 este formator în cadrul Programului pentru Pregătirea Debutanților în vederea Susținerii Examenului Național de Definitivat (program avizat MEN).
Este doctorand în Filologie în cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane și a publicat următoarele lucrări:
 • Romanul subiectiv, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, în Modalități de aplicare a instruirii diferențiate bazate pe teoria Inteligențelor Multiple, Ghid metodologic, Europlus, Galați.
 • Despre geografia imaginară în discursul literar de tip fantasy, în Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ European, XII/2017, Europlus, Galați.

 

Alte materiale INTUITEXT


Matematică
Manual de Matematică clasa a V-a

Informatică și TIC
Manual de Informatică și TIC clasa a V-a

Biologie
Manual de Biologie clasa a V-a
Prima pagina   |    Cum cumpar?   |    Termeni si conditii   |    Politica de confidentialitate   |    Intrebari frecvente   |   ANPC  |    Contact  |    Publicitate
Copyright © 2017 INTUITEXT