Manualele şi caietele elevului
Aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale 2015-2016

Caietele elevului CLASA PREGĂTITOARE

Autori:
Mirela Mihăescu
Ștefan Pacearcă
Anița Dulman
Crenguța Alexe
Otilia Brebenel
Caietele INTUITEXT pentru clasa pregătitoare sunt create conform noii programe școlare și au ca scop dezvoltarea de competențe specific fiecărei discipline, având la bază abordarea interdisciplinară. Caietele INTUITEXT aduc cadrele didactice și elevii mai aproape de bucuria de a învăța prin integrarea unităților de învățare și a tematicilor abordate.

Comunicare în limba română

Matematică și explorarea mediului

Dezvoltare personală

Setul clasei pregatitoare

Manualele şi caietele elevului CLASA I

Comunicare în limba română (ediție tipărită și digitală)

Autori:
Mirela Mihăescu
Ștefan Pacearcă
Anița Dulman
Crenguța Alexe
Otilia Brebenel
Manualul de Comunicare în limba română pentru clasa I este structurat în două volume, a câte 72 de pagini, fiecare cuprinzând șase unități de învățare. Comunicare în limba română respectă noua programă școlară având ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinei Comunicare în limba română - clasa I.
Ediţia tipărită + Ediţia digitală Caietele elevului

Ghidul învăţătorului CADOU

Matematică și explorarea mediului (ediție tipărită și digitală)

Autori:
Mirela Mihăescu
Ștefan Pacearcă
Anița Dulman
Crenguța Alexe
Otilia Brebenel
Pentru ore de clasă mai îmbogățite și rezultate mai bune pentru fiecare elev v-am pregătit un pachet special: Manualul de Matematica si explorarea mediului+ Caiet auxiliar+Cadou: Ghidul Învățătorului. Materialele pe care vi le propunem reprezintă un suport valoros pentru activitatea de la școală sau de acasă.
Ediţia tipărită + Ediţia digitală Caietele elevului

Ghidul învăţătorului CADOU

Manualele şi caietele elevului CLASA a II-a

Comunicare în limba română (ediție tipărită și digitală)

Autori:
Mirela Mihăescu
Ștefan Pacearcă
Anița Dulman
Crenguța Alexe
Otilia Brebenel
Pentru ore de clasă mai îmbogățite și rezultate mai bune pentru fiecare elev v-am pregătit un pachet special: Manualul de Comunicare în limba română+Caiet auxiliar+Cadou: Ghidul Învățătorului. Materialele pe care vi le propunem reprezintă un suport valoros pentru activitatea de la școală sau de acasă.
Ediţia tipărită + Ediţia digitală Caietele elevului

Ghidul învăţătorului CADOU

Matematică și explorarea mediului (ediție tipărită și digitală)

Autori:
Mirela Mihăescu
Ștefan Pacearcă
Anița Dulman
Crenguța Alexe
Otilia Brebenel
Claudia Ionescu
Pentru ore de clasă mai îmbogățite și rezultate mai bune pentru fiecare elev v-am pregătit un pachet special: Manualul de Matematica si explorarea mediului+ Caiet auxiliar+Cadou: Ghidul Învățătorului. Materialele pe care vi le propunem reprezintă un suport valoros pentru activitatea de la școală sau de acasă.
Ediţia tipărită + Ediţia digitală Caietele elevului

Ghidul învăţătorului CADOU

Manualele şi caietele elevului CLASA a III-a

Limba și literatura română (ediție tipărită și digitală)

Autori:
Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel Manualul respectă noua programă școlară având ca scop dezvoltarea progresivă a competențelor specifice precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie.
Ediţia tipărită + Ediţia digitală Caietul elevului Lectura și scriere

Matematică (ediție tipărită și digitală)

Autori:
Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel Manualul respectă noua programă școlară și grație experiențelor de învățare pe care le pune la dispoziție, elevul își va dezvolta structuri cognitive și competențe care îi vor permite adaptarea la cerințele vieții sociale, va deveni mai flexibil în gândire, mai creator și mai independent în soluționarea problemelor diverse care au legătură cu viața de zi cu zi.
Ediţia tipărită + Ediţia digitală Caietul elevului

Științe ale naturii

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Manualul respectă noua programă școlară și are drept scop sprijinirea transferului cunoștințelor pe verticală – prin aprofundarea, consolidarea cunoștințelor esențiale și a capacităților formate și pe orizontală – prin lărgirea cunoștințelor, completarea conținuturilor deja însușite.


Ediţia tipărită + Ediţia digitală Caietul elevului

Muzică și mișcare (ediție tipărită și digitală)

Autori: Mirela Rizea Marinescu, Mihaela Predoiu, Ana Motora-Ionescu (postum)

Manualul respectă noua programă școlară având ca scop dezvoltarea progresivă a competențelor specifice  precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană.
Conținuturile muzicale se îmbină armonios cu cele de limba romȃnă, de știinţe ale naturii, urmărindu-se transdisciplinaritatea.

Ediţia tipărită + Ediţia digitală

Seturi clasa a III-a

Autori:
Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel Manualul respectă noua programă școlară și grație experiențelor de învățare pe care le pune la dispoziție, elevul își va dezvolta structuri cognitive și competențe care îi vor permite adaptarea la cerințele vieții sociale, va deveni mai flexibil în gândire, mai creator și mai independent în soluționarea problemelor diverse care au legătură cu viața de zi cu zi.
Setul complet al clasei a III-a (Ediţia tipărită + Ediţia digitală) Set caietele elevului clasa a III-a

Manualele şi caietele elevului CLASA a IV-a

Mirela Mihăescu
Ștefan Pacearcă
Anița Dulman
Crenguța Alexe
Otilia Brebenel
Manualele și culegerile INTUITEXT pentru clasa a IV-a respectă noua programă școlară și au ca scop dezvoltarea de competențe specifice fiecărei discipline, având la bază abordarea interdisciplinară. Culegerile de exerciții și probleme se adresează elevilor de clasa a IV-a, conținuturile lor vin însoțite de răspunsuri și indicații de rezolvare, fiind ușor de parcurs, tinând cont de profilul de vârstă al elevilor de 10 ani.

Limba și Literatura Română (ediție tipărită și digitală)

Ediţia tipărită + Ediţia digitală Culegere exerciţii

Matematică (ediție tipărită și digitală)

Ediţia tipărită + Ediţia digitală Culegere exerciţii
Geografie (ediție tipărită și digitală) Set culegeri clasa a IV-a (Ediţia tipărită + Ediţia digitală)

Teste pentru evaluarea natională

Limba si literatura romana + Matematica - Ediţia digitală