CAIETE AUXILIARE, Teste și culegeri
EDIȚIE 2017

Editura INTUITEXT vă oferă următoarele caiete auxiliare:

Editura INTUITEXT vă oferă o serie de caiete auxiliare ce îi vor ajuta pe elevi nu doar la clasă, ci și la munca de acasă.

Setul clasei pregătitoare


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Caietele auxiliare INTUITEXT pentru clasa pregătitoare sunt create conform noii programe școlare și au ca scop dezvoltarea de competențe specifice fiecărei discipline, având la bază abordarea interdisciplinară.

Setul contine:

 • Caietul elevului pentru Comunicare în limba română
 • Caietul elevului pentru Matematică și explorarea mediului
 • Caietul elevului pentru Dezvoltare personală

Set caiete clasa pregătitoare


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Pachetul Intuitext pentru clasa pregătitoare este realizat în manieră integrată, pentru a respecta prevederile programei școlare și specificul învățării la acest nivel de învățare.

Setul contine:

 • Caietul elevului pentru Comunicare în limba română
 • Caietul elevului pentru Matematică și explorarea mediului

Caietele sunt utilizate de către elevi în activitatea de la clasă, fiind un real suport pentru învățător, prin punerea împreună și mai ales în ordine logică și firească a temelor urmărite de programa școlară, pentru un demers educațional fluent și coerent.

Comunicare în limba română -
Caietul elevului pentru clasa pregătitoare


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 112 pagini color

Caietul auxiliar cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința. Acestea sunt structurate în 11 unități de învățare, dintre care prima este pentru testare inițială, iar ultima pentru recapitulare și testare finală. Fiecare unitate de învățare se încheie cu o evaluare.

Caietul este utilizat de către elevi în activitatea de la clasă, fiind un real suport pentru învățător, prin punerea împreună și mai ales în ordine logică și firească a temelor urmărite de programa școlară, pentru un demers educațional fluent și coerent.

Caiet de Matematică și explorarea mediului
pentru clasa pregătitoare


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 112 pagini color

Caietul de lucru cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința. Acestea sunt structurate în 11 unități de învățare, dintre care prima este pentru testare inițială, iar ultima pentru recapitulare și testare finală. Fiecare unitate de învățare se încheie cu o evaluare.

Caietul de lucru este ușor de parcurs și de completat, jucăuș, întrucât se adresează profilului de vârstă al elevilor de 6 ani.

Caietul este utilizat de către elevi în activitatea de la clasă, fiind un real suport pentru învățător, prin punerea împreună și mai ales în ordine logică și firească a temelor urmărite de programa școlară, pentru un demers educațional fluent și coerent.

Caiet de Dezvoltare personală
pentru clasa pregătitoare


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 80 pagini color

Caietul de lucru este ușor de parcurs și de completat, jucăuș, întrucât se adresează profilului de vârstă al elevilor de 6 ani. Acesta cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.

Caietul conține 10 unități de învățare, dintre care prima este pentru testare inițială, iar ultima pentru recapitulare și testare finală. Fiecare unitate de învățare se încheie cu o evaluare.

Caietul este utilizat de către elevi în activitatea de la clasă, fiind un real suport pentru învățător, prin punerea împreună și mai ales în ordine logică și firească a temelor urmărite de programa școlară, pentru un demers educațional fluent și coerent.

Set de caiete auxiliare pentru clasa I


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Caietele auxiliare INTUITEXT pentru clasa pregătitoare sunt create conform noii programe școlare și au ca scop dezvoltarea de competențe specifice fiecărei discipline, având la bază abordarea interdisciplinară.

Setul contine:

 • Caiet auxiliar de Comunicare in limba romană, clasa I, sem. I și II
 • Caiet auxiliar de Matematică și explorarea mediului, clasa I, sem. I și II
 • Cele 2 caiete ale elevului reprezintă adevărați parteneri de învățare și de joacă pentru elevul de clasa I, repere pentru cadrul didactic și soluții pentru părinții preocupați de formarea și dezvoltarea propriilor copii.
 • Aceste instrumente de lucru sunt în concordanţă cu programa şcolară, având ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Comunicare în Limba Română și Matematică și explorarea mediului.
 • Caietele conțin sarcini de învățare cu grade diferite de dificultate și au un conținut ușor de parcurs de către elevi, o grafică prietenoasă și un tipar de bună calitate.

Caiet auxiliar de Comunicare in limba română
pentru clasa I


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 pagini color fiecare volum/semestru

 • Caietul auxiliar de comunicare in limba română pentru clasa I este un instrument de lucru util și atractiv pentru aprofundarea cunoștințelor de citit-scris, dar și un mijloc de dezvoltare a imaginației și de stimulare a interesului față de lectură.
 • Materialul este în concordanţă cu programa şcolară, având ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinei Comunicare în Limba Română - clasa I.
 • Materialul reprezintă o veritabilă colecție de sugestii cu privire la diferite tipuri de activități școlare, modalități de petrecere a timpului liber, de organizare a spațiului din sala de clasă etc.

Caiet auxiliar de Matematică și explorarea mediului pentru clasa I


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 pagini color fiecare volum/semestru

 • Caietul reprezintă un partener de învățare și de joacă al elevului de clasa I, un reper pentru cadrul didactic, o soluție pentru părinții preocupați de formarea și dezvoltarea propriilor copii.
 • Contextele variate de învățare și exersare, elementele de joc, diversitatea sarcinilor de lucru îi stimulează pe elevi să acționeze, să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei.
 • Temele abordate coincid cu cele de la Comunicare în limba română, sarcinile de lucru și exercițiile – joc constituind premise pentru o reală învățare integrată. Activitățile sunt atractive și originale, asigură în mod eficient înţelegerea, sistematizarea și consolidarea conţinuturilor.

Setul complet de caiete auxiliare și de teste
pentru clasa a II-a


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 pagini color fiecare volum/semestru, 64 de pagini color pentru caietul de teste de comunicare in limba română și 56 de pagini color pentru caietul de teste de matematica și explorarea mediului.

Pachetul contine:

 • Cele 2 caiete auxiliare de Comunicare in limba română pentru clasa a II-a
 • Caietul de teste de Comunicare in limba română pentru clasa a II-a
 • Cele 2 caiete auxiliare de Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a
 • Caietul de teste de Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a

Setul de caiete auxiliare pentru clasa a II-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 pagini color fiecare volum/semestru

Pachetul contine:

 • Cele 2 caiete auxiliare de Comunicare in limba română pentru clasa a II-a
 • Cele 2 caiete auxiliare de Matematica și explorarea mediului pentru clasa a II-a

Caietele oferă elevilor de clasa a II-a contexte noi pentru a-și dezvolta competențele specifice disciplinelor Matematică și explorarea mediului și Comunicare în limba română.

Set de caiete auxiliare de Comunicare in limba română și caiet de teste pentru clasa a II-a


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 pagini color fiecare volum/semestru

Pachetul contine:

 • Caiet auxiliar de Comunicare in limba română pentru clasa a II-a, semestrul I
 • Caiet auxiliar de Comunicare in limba română pentru clasa a II-a, semestrul II
 • Caiet cu teste pentru evaluarea nationala pentru clasa a II-a

Scopul acestor caiete auxiliare destinate elevilor din clasa a II-a este acela de a-i sprijini în aprofundarea cunoștințelor de citit-scris și de a atrage copilul spre universul plăcut și educativ al comunicării și al lecturii. Materialul este în concordanţă cu programa şcolară şi susţine inițiativa celor mari, învăţători și părinţi, de a-i apropia pe copii de carte.

Set de caiete auxiliare de Matematică și explorarea mediului și caiet de teste de matematică
pentru clasa a II-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 pagini color fiecare volum/semestru

Pachetul contine:

 • Caiet auxiliar de Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a, semestrul I
 • Caiet auxiliar de Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a, semestrul II
 • Caiet cu teste de matematica pentru evaluarea nationala pentru clasa a II-a

Caietul oferă elevilor de clasa a II-a contexte noi pentru a-și dezvolta competențele specifice disciplinei Matematică și explorarea mediului, conform cerințelor programei școlare. Temele abordate coincid cu cele de la Comunicare în limba română, sarcinile de lucru și exercițiile – joc constituind premise pentru o reală învățare integrată. Alegerea acestui caiet reprezintă o opțiune sigură pentru a avea un copil competent, deschis către noi şi variate experiențe de învăţare, pregătit pentru evaluarea națională de la sfârșitul clasei a II-a.

Caiete de teste pentru evaluarea naționala
pentru clasa a II-a


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: Caietul de teste de matematică și explorarea mediului are 56 pagini color, iar caietul de teste de comunicare in limba română are 64 de pagini color.

Pachetul contine:

 • Caiet de teste pentru evaluarea nationala la Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a
 • Caiet de teste pentru evaluarea nationala la Comunicare in limba română pentru clasa a II-a

Caietele de Teste pentru Evaluarea Națională reprezintă materiale valoroase de practică pentru elevul aflat în pragul testării naționale. Fiindu-i de real ajutor prin testele care respectă structura, aspectul, numărul de itemi și modul de parcurgere a celor de la Evaluarea Națională.

Testele INTUITEXT au o structură ce respectă precizările Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a Formatul celor 9 teste este asemănător cu cel al evaluărilor internaționale, conform precizărilor acestei Metodologii (Art.9).

Caiet auxiliar de Comunicare în limba română
pentru clasa a II-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 pagini color fiecare volum/semestru

 • Scopul acestui auxiliar destinat elevilor din clasa a II-a este acela de a-i sprijini în aprofundarea cunoștințelor de citit-scris și de a atrage copilul spre universul plăcut și educativ al comunicării și al lecturii. Materialul este în concordanţă cu programa şcolară şi susţine inițiativa celor mari, învăţători și părinţi, de a-i apropia pe copii de carte.
 • Temele abordate coincid cu cele de la Matematică și explorarea mediului, cerințele de lucru și exercițiile – joc constituind premise pentru o reală învățare integrată. Sarcinile propuse vizează scrierea funcţională, comunicarea politicoasă, exprimarea părerii, ascultarea, relaţionarea interpersonală, dialogul. Exerciţiile care însoţesc textele dezvoltă elevilor competenţe de lectură activă: identificarea de informaţii, formularea de concluzii, interpretarea unor informaţii, examinarea şi evaluarea celor citite.
 • Un aspect inovativ îl reprezintă testele de la finalul caietelor pentru semestrul I și semestrul al II-lea, concepute ca un antrenament pentru Evaluarea naţională. Acestea oferă părinţilor și elevilor informaţii concludente cu privire la nivelul de pregătire la finalul clasei a doua.

Caiet auxiliar de Matematică și explorarea mediului
pentru clasa a II-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 pagini color fiecare volum/semestru

 • Caietul oferă elevilor de clasa a II-a contexte noi pentru a-și dezvolta competențele specifice disciplinei Matematică și explorarea mediului, conform cerințelor programei școlare. Temele abordate coincid cu cele de la Comunicare în limba română, sarcinile de lucru și exercițiile – joc constituind premise pentru o reală învățare integrată. Alegerea acestui caiet reprezintă o opțiune sigură pentru a avea un copil competent, deschis către noi şi variate experiențe de învăţare, pregătit pentru evaluarea națională de la sfârșitul clasei a II-a.
 • Caietul auxiliar de matematica pentru clasa a II-a propune o învățare de la simplu la complex, care se construieşte prin implicarea directă a copilului, punând la dispoziție un set variat de exerciţii, cu grade diferite de dificultate, care stimulează curiozitatea în explorare, facilitează dezvoltarea creativității și a gândirii critice a elevilor.
 • Un aspect inovativ îl reprezintă testele de la finalul caietelor pentru semestrul I și semestrul al II-lea, concepute ca un antrenament pentru Evaluarea naţională. Acestea oferă părinţilor și elevilor informaţii concludente cu privire la nivelul de pregătire la finalul clasei a doua.

Caiet auxiliar de teste pentru evaluarea naționala de Comunicare în limba română pentru clasa a II-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 64 de pagini color

 • Caietul de teste pentru evaluarea naționala reprezintă un material valoros de practică pentru elevul aflat în pragul testării naționale, fiindu-i de real ajutor prin testele care respectă structura, aspectul, numărul de itemi și modul de parcurgere a celor de la Evaluarea Națională.
 • Testele INTUITEXT au o structură ce respectă precizările Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a , în anul școlar 2014-2015 , care a fost aprobată cu nr. 5123 din 15.12.2014. Formatul celor 9 teste este asemănător cu cel al evaluărilor internaționale, conform precizărilor acestei Metodologii (Art.9).
 • La final de caiet, pentru fiecare test sunt oferite rezolvările, pentru ca elevul să se poată verifica singur. Cele 6 pagini de răspunsuri îl vor ghida pe elev în procesul de autoevaluare.

Caiet auxiliar de teste pentru evaluarea naționala de Matematică și explorarea mediului pentru clasa a II-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 56 de pagini color

 • Testele de matematică sunt realizate grafic (tehnoredactare și ilustrare) în condiții excepționale. Cu ajutorul etichetelor de culori diferite asociate fiecărui test la marginea paginilor, elevului îi este ușor să identifice locul acestora în caiet, printr-o simplă răsfoire. Totodată, realizarea grafică excepțională contribuie la buna înțelegere a cerințelor testelor și implicit la rezolvarea lor cu ușurință. Ilustrațiile sunt clare și reprezintă un adevărat suport pentru textul pe care îl însoțesc.
 • Itemii sunt de tipuri diferite (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi), corespunzători competențelor de evaluat la clasa a II-a și conținuturilor aferente.

Setul complet de caiete auxiliare pentru clasa a III-a


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Setul contine:

 • Caietul elevului pentru Limba și literatura română
 • Caietul de lectură Lectură și scriere, joc și fantezie
 • Caietul elevului pentru Matematică
 • Caietul elevului pentru Științe ale naturii

Caietele conțin:

 • resurse ușor de parcurs
 • exerciții prezentate progresiv
 • sarcini cu grade diferite de dificultate
 • grafică atractivă

Setul de 3 caiete auxiliare pentru clasa a III-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Caietele de clasa a III-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română, Matematică și Știinte ale naturii. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Setul contine:

 • Caietul elevului pentru Limba și literatura română
 • Caietul elevului pentru Matematică
 • Caietul elevului pentru Științe ale naturii

Set caiete Limba și Literatura Română și Lectura pentru clasa a III-a


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Vă invităm să descoperiți lumea magică a lecturii și misterele limbii române.

 • Caietul auxiliar de Limba și literatura română cuprinde o colectie de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.
 • Caietul auxiliar de Lectură și scriere, joc și fantezie (clasa a III-a) reprezintă o poartă magică care îl trece pe copil în lumea fantastică a cărții, creativității și a vorbirii corecte.

Set caiete auxiliare de Limba și literatura română și Matematică pentru clasa a III-a


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Caietele de clasa a III-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română și Matematică. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Caietele conțin:

 • resurse ușor de parcurs
 • exerciții prezentate progresiv
 • sarcini cu grade diferite de dificultate
 • grafică atractivă

Set caiete auxiliare de Matematică și Științe ale naturii pentru clasa a III-a


Set de caiete auxiliare

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Caietele auxiliare de clasa a III-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Matematică și Științe ale naturii. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Caietele auxiliare de Matematică și Științe ale naturii pentru clasa a III-a sunt în legătură cu platforma Scoala Intuitext, ce ofera dimensiunea digitală a educației, fapt ce reprezintă un atu pentru atragerea copiilor spre învațarea cu ajutorul mijloacelor moderne puse la dispoziție de tehnologia actuală.

Caietul elevului pentru Limba și literatura română clasa a III-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 120 pagini color

Caietul se adresează elevilor din învațământul primar și cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.

Caietul auxiliar de Limba și literatura română pentru clasa a III-a conține 13 unități de învățare, fiecare încheiată cu o secțiune de recapitulare și evaluare, cu excepția primei, celei de a șaptea și a ultimei care sunt recapitulative la început de semestru și la final de an școlar.

Caietul elevului pentru Matematică
clasa a III-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 120 pagini color

Caietul elevului pentru clasa a III-a de Matematică reprezintă îmbinarea echilibrată între ludic și situațiile concrete de învățare și exersare. Copilul va percepe acest caiet ca pe un partener loial, care îl va ajuta pas cu pas în descoperirea matematicii în viața de zi cu zi.

Caietul elevului pentru clasa a III-a de Matematică vă propune o formulă de învățare eficientă și antrenantă. Haideți să pornim împreună într-o Călătorie printre numere și provocări matematice!

Caietul elevului pentru Științe ale naturii
clasa a III-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 72 pagini color

Caietul auxiliar de Științe ale naturii se adresează elevilor din învățământul primar și cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.

Caietul este aerisit, placut la vedere, ușor de parcurs și de completat, jucăuș, întrucât se potrivește pe profilul de vârstă al elevilor de 9 ani. Acesta conține 5 unități de învățare, fiecare încheiată, de regulă, cu o secțiune de recapitulare și evaluare.

Caietul elevului pentru Lectură și scriere, joc și fantezie, clasa a III-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 120 pagini color

Caietul Lectură și scriere, joc și fantezie (clasa a III-a) reprezintă o poartă magică care îl trece pe copil în lumea fantastică a cărții, creativității și a vorbirii corecte.

Pentru fiecare text oferit ca suport de lucru, autorii au conceput 3 secțiuni: Atelier de lectură, Atelier de scriere, Joc și fantezie. Acestea îl pun pe copil în situația de a descifra mesajul unui text scris și de a se exprima corect, respectând convențiile de limbă și comunicare în cadrul unei abordări interdisciplinare.

Caietul auxiliar de Lectură și scriere conține exerciții diverse, care trec de la joc către sarcini cu un grad ridicat de dificultate, marcate corespunzător. Acestea îl pun pe copil în situațiile de a-și exprima reacțiile emoționale și părerile personale, de a scrie mesaje utile pentru situații de viață reală, dar și de a-și exersa creativitatea în cadrul unor antrenamente de scriere creativă.

Set Culegeri Clasa a IV-a


Culegere de exerciții și probleme

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 160 pagini color

Culegerile și caietele de clasa a IV-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română și Matematică. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Culegerile conțin:

 • resurse ușor de parcurs
 • exerciții prezentate progresiv
 • sarcini cu grade diferite de dificultate
 • grafică atractivă

Setul complet pentru clasa a IV-a


Caiete auxiliare, culegeri de exerciții și probleme, teste

Culegerile și caietele auxiliare de clasa a IV-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română, Matematică și Geografie. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Setul conține:

 • Culegere de exerciții pentru Limba și literatura română
 • Culegere de exerciții și probleme de Matematică
 • Caietul elevului pentru Limba și literatura română
 • Caietul elevului pentru Geografie
 • Teste pentru Evaluarea Națională, Matematică și Limba și literatura română

Set-A caiete clasa a IV-a


Caiete auxiliare, culegeri de exerciții și probleme, teste

Culegerile și caietele de clasa a IV-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română, Matematică și Geografie. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Setul conține:

 • Culegere de exerciții pentru Limba și literatura română
 • Culegere de exerciții și probleme de Matematică
 • Caietul elevului pentru Limba și literatura română
 • Caietul elevului pentru Geografie

Set-B caiete clasa a IV-a


Caiete auxiliare, culegeri de exerciții și probleme, teste

Culegerile și caietele de clasa a IV-a au ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinelor: Limba și literatura română, Matematică și Geografie. Autorii propun o abordare pedagogică interdisciplinară care asigură o dezvoltare progresivă a acestor competenţe.

Setul conține:

 • Culegere de exerciții și probleme de Matematică
 • Caietul elevului pentru Limba și literatura română
 • Caietul elevului pentru Geografie

Caietul elevului de Limba și literatura română
pentru clasa a IV-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 64 pagini color

Caietul se adresează elevilor din învățământul primar și cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.

Caietul auxiliar de Limba și literatura română clasa a IV-a conține 12 unități de învățare, fiecare încheiată cu o secțiune de recapitulare și evaluare, cu excepția primei și a ultimei care sunt recapitulative la început și la final de an școlar.

Culegere de exerciții de Limba și literatura română
pentru clasa a IV-a


Culegere de exerciții si probleme

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 104 pagini color

Culegerea de aplicații și exerciții pentru orele de Limba și literatura română este realizată ținând cont de conținuturile noii programe școlare de clasa a IV-a. Prima generație ce va învăța după această programă este 2016-2017. Cadrele didactice pot utiliza acest caiet împreună cu vechile manuale.

Culegerea este structurată în 9 unități de învățare pentru tot parcursul anului școlar.

Printre temele abordate în culegere menționăm: vocabularul, propoziția, semnele de punctuație, textul (literar, narativ, în versuri, informativ, funcțional), părțile de vorbire, ortografia, părțile de propoziție, scrierea creativă.

Culegere de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasa a IV-a


Culegere de exerciții

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 160 pagini color

Culegere de exerciții și probleme de matematică cuprinde o colecție de exerciții și probleme, grupate pe unități de învățare.

Culegerea se adresează elevilor din clasa a IV-a, respectă programa școlară în vigoare și nu o depășește, conținuturile vin însoțite de răspunsuri și indicații de rezolvare, fiind ușor de parcurs și se potrivește pe profilul de vârstă al elevilor de 10 ani.

Materialul este structurat în 10 unități de învățare, dintre care primele 9 conțin o serie de tematici aferente unității din care fac parte și sunt încheiate cu doua teste, iar unitatea a zecea este de evaluare finală.

Caietul elevului de geografie pentru clasa a IV-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 64 pagini color

Caietul se adresează elevilor din învățământul primar și cuprinde o colecție de lecții sub forma unor fișe de lucru, cu exemple de rezolvare, pentru ca elevului să îi fie clară cerința.

Caietul auxiliar de geografie conține 5 unități de învățare, fiecare încheiată cu o secțiune de recapitulare și evaluare, cu excepția primei și a ultimei care sunt recapitulative la început și la final de an școlar.

Caietul elevului de Științe ale naturii
pentru clasa a IV-a


Caiet auxiliar

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 72 pagini color

Caietul se adresează elevilor din învățământul primar și cuprinde o colecție de fișe de experimente și fișe activitate independentă, asigurând formarea competențelor prevăzute de programa școlară.

Prin rezolvarea fișelor propuse, elevii vor găsi răspunsuri la întrebările referitoare la modul în care funcționează și interacționează elementele din mediul ambiant, clarificându-și noțiunile despre:

 • ciclurile de viață din lumea vie;
 • adaptările viețuitoarelor la mediu;
 • anumite procese și fenomene fizice (plutirea și scufundarea, transformări ale corpurilor, fenomene optice).

Teste pentru evaluarea naţională pentru clasa a IV-a


Caiet de teste

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Număr de pagini: 98 pagini color

Testele INTUITEXT au o structură ce respectă precizările Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a , în anul școlar 2016-2017 , care a fost aprobată cu OMECS nr. 3 051 din 12.01.2014.

Formatul celor 14 teste este asemănător cu cel al evaluărilor internaționale, conform precizărilor acestei Metodologii . Itemii sunt de tipuri diferite (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi), corespunzători competențelor de evaluat la clasa a IV-a și conținuturilor aferente.
Testele beneficiază de răspunsuri, pentru a-i oferi elevului posibilitatea autoevaluării.

Culegere de matematică pentru clasa a V-a


Culegere de exerciții

Autori: Ion Cicu, Ștefan Smarandache, Silvia Mareș, Ioana Iacob, Răzvan Ceucă

Număr de pagini: 140 pagini color

Prezenta carte este o prelungire a manualului. Cu toate că acesta contine suficiente probleme, am simtit nevoia unui auxiliar care să-i ajute pe elevi să lucreze mai mult sau să se pregătească pentru concursuri si olimpiade.

Lucrarea este structurată pe mai multe părti.

 • În prima parte, pentru fiecare titlu din manual, vă propunem câte 10 probleme cu grad diferit de dificultate: primele patru usoare, următoarele patru de nivel mediu si ultimele două cu grad sporit de dificultate. Acestea sunt precedate, uneori, de probleme rezolvate din manual, indicându-vă numarul problemei si pagina la care se găseste.
 • Partea a doua cuprinde modele pentru lucrările scrise din fiecare semestru.
 • În partea a treia am selectat probleme care s-au dat de-a lungul timpului fie la Olimpiada de matematică, fie la Concursul „Gazeta Matematică si viitoriolimpici.ro”.

Caietul elevului de Limba si literatura romana pentru clasa a V-a


Caiet Auxiliar

Autori: Adriana Alecu, Gabriela Catrina, Tatiana Ghiță, Monica Popa, Aurelia Stancu

Caietul de limba şi literatura română pentru clasa a V-a este un instrument de lucru pentru profesor şi elevi, un auxiliar care, prin sarcinile de lucru propuse, devine un mijloc de antrenament pentru formarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă.

Conceput ca un material în completare, caietul este organizat pe cele şapte unităţi de învăţare din manualul de limba şi literatura română, oferind exerciţii variate (de receptare a mesajului scris/oral, de creaţie, ludice etc.) pentru activităţile de învăţare şi de evaluare asociate celor cinci domenii de conţinut: lectură, comunicare orală, elemente de construcţie a comunicării, redactare, elemente de interculturalitate.

Sarcinile de învăţare sunt construite gradat şi se bazează pe exersarea unor deprinderi sau pe aplicarea unor cunoştinţe în actul vorbirii şi al scrierii. Exercițiile de reflecție asupra textelor literare și nonliterare sunt concepute pentru o învăţare diferenţiată, oferind posibilitatea elevului de a-și alege, dintre sarcinele de lucru propuse, pe aceea care corespunde nivelului de performanţă sau tipului de inteligenţă.

Caietul este atractiv pentru copii şi util pentru profesori prin grafică, prin diversitatea textelor şi prin diferenţierea sarcinilor didactice.

5 MOTIVE PENTRU CARE SĂ ALEGI CAIETELE AUXILIARE INTUITEXT

 1. Conțin sarcini de învățare cu grade diferite de dificultate, respectând noua programă școlară și noua abordare psihopedagogică interdisciplinară.
 2. Au un conținut ușor de parcurs de către elevi, o grafică prietenoasă și un tipar de bună calitate.
 3. Sunt concepute de către autori cu vastă experiență editorială și pedagogică, ținând cont de nevoile elevilor și cadrelor didactice.
 4. Parcurgerea lor determină creșterea memoriei de lucru prin stimulare senzorială diversă (auditiv, vizual etc.).
 5. La clasa a II-a sunt propuse probe de evaluare care respectă structura testului aplicat la evaluarea națională.
Prima pagina   |    Cum cumpar?   |    Termeni si conditii   |    Politica de confidentialitate   |    Intrebari frecvente   |   ANPC  |    Contact  |    Publicitate
Copyright © 2017 INTUITEXT