Coşul meu

0 articole 0,00 RON

My Cart -

0 articole

Termeni și condiții

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.intuitext.ro.

 

Acest site aparţine INTUITEXT, compania de eLearning a grupului Softwin. INTUITEXT este marcă înregistrată a grupului Softwin.

 

1. Definiţii pentru scopul acestor termeni şi condiţii:

 

1.1 Cracking sau hacking înseamnă trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei reţele, server, server web sau cont de utilizator.

1.2 Atacuri de tip „refuzul serviciului” (Denial of Service) înseamnă interferenţa cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, reţea sau server.

1.3 Serviciu înseamnă furnizarea către client a accesului la date şi informaţii transmise de SOFTWIN şi furnizorii săi prin Internet, cu ajutorul acestui site, www.intuitext.ro.

1.4 Mărci se referă la faptul că denumirea „INTUITEXT”, oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site sunt mărci înregistrate ale SOFTWIN sau ale oricăror companii asociate.

1.5 SOFTWIN se refera la SOFTWIN S.R.L. România.

 

2. Obligaţiile SOFTWIN

 

2.1 SOFTWIN şi furnizorii săi nu îşi asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informaţii rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul SOFTWIN, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. SOFTWIN şi furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanţie că:

a) serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori

b) eventualele defecte vor fi corectate

c) serviciul sau serverul pe care îl pune la dispoziţia utilizatorilor este lipsit de viruşi sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor şi nu pot fi responsabili de vreo acţiune pe care o întreprindeţi pe baza respectivelor informaţii sau a serviciului.

2.2 În nici o circumstanţă SOFTWIN nu poate fi responsabil pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă al serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legatură cu acesta.

2.3 Răspunderea SOFTWIN (dacă aceasta este stabilită de către o instanţă judecătorească sau un tribunal arbitral), în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestui contract, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 de dolari SUA.

 

3. Utilizare improprie şi răspunderi

 

3.1 Clientul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Clientul se obligă că:

a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licenţe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site web;

b) nu va permite vreunui terţ (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau reţeaua de telecomunicaţii SOFTWIN pentru a transmite sau a recepţiona material care contravine oricărei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natură obscenă, ameninţător, agresiv, defăimător;

c) nu va desfăşura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul „negarea serviciului”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor pot fi acţionaţi în instanţa, civil şi penal;

3.2 Clientul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze SOFTWIN în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului sau a reţelei de comunicaţii a SOFTWIN şi a Internetului de către client, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de SOFTWIN ca urmare a încălcării sau ignorării de către client a acestor termeni si condiţii.

3.3 Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legatură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina clientului.

 

4. Securitate

 

4.1 Clientul ia la cunoştinţă că SOFTWIN nu poate controla şi nu oferă nici un fel de sugestii, garanţii sau condiţii privind securitatea sau conţinutul informaţiilor care trec prin reţeaua sa de comunicaţii şi prin Internet sau prin Serviciu.

4.2 Clientul ia la cunoştintă că serviciile sunt disponibile prin Internet şi deşi SOFTWIN va face tot ce îi stă în putinţă pentru a menţine securitatea informaţiilor, nu poate garanta că informaţia pe care Clientul o primeşte sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranţă.

 

5. Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Parţi

 

5.1 Serviciul poate fi folosit de către Client pentru a afla diferite informaţii afişate de către SOFTWIN pe Web, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Clientul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Clientul acceptă starea de fapt că SOFTWIN nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.

5.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Clientului şi nu implică sprijinirea de către SOFTWIN a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează acele situri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

5.3 SOFTWIN nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte României. Dacă Clientul accesează alt continut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, SOFTWIN nu este responsabilă pentru respectarea de către client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.

 

6. Informaţii personale

 

6.1 Prin accesarea acestui site sunteti de acord cu faptul că SOFTWIN are dreptul de a insera numele şi alte informaţii cu privire la client, rezultate în urma utilizării serviciului de către client, într-o bază de date computerizată în următoarele scopuri:

a) pentru utilizarea acestor date de către SOFTWIN în scopuri de vânzări şi marketing;

b) în scopul prevenirii sau detectării infracţiunilor sau fraudelor;

c) SOFTWIN poate oferi informaţia colectată de la client şi altor furnizori de servicii sau produse care, în opinia SOFTWIN, ar putea prezenta interes pentru client;

6.2 Scopurile în care SOFTWIN poate utiliza aceste informaţii şi persoanele cărora le poate fi oferită sunt tratate pe larg în Reguli de confidenţialitate.

 

7. Generalităţi

 

7.1 Modificări ale acestor termeni şi condiţii - SOFTWIN poate modifica aceşti termeni şi condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinta Clientului prin afişare pe site-ul web la www.intuitext.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.

7.2 Forţa Majoră - SOFTWIN nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceşti Termeni şi condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului, a altor reţele sau a altor autorităţi competente de care SOFTWIN nu este responsabilă.

7.3 Jurisdicţie - Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către SOFTWIN. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptă că acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România şi de peste hotare. SOFTWIN nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

7.4 Confidenţialitate - SOFTWIN nu garantează că utilizarea de către Client a acestui site va fi confidenţială. SOFTWIN nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Clientul sau altă persoană ca rezultat al confidenţialităţii cu privire la utilizarea de către Client a acestui site. Orice informaţie pe care Clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranţă pe durata transmiterii ei prin Internet. Terţe părti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când foloseşte acest site web. Unele servicii pe care le accesează Clientul pe acest site îi permit să primească informaţii cu caracter personal. Dacă clientul utilizează anumite tipuri de telefoane mobile, informaţia prin care SOFTWIN identifică numărul de apel al Clientului va fi transmisă prin Internet. Acest lucru se va întampla chiar dacă Clientul a anulat funcţia „Afişează numărul apelantului” de pe mobilul propriu.

 

8. Acceptarea termenilor

 

Clientul confirmă că a citit şi acceptat aceşti termeni şi condiţii. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiţionatţ a acestor termeni şi condiţii.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu folosiţi acest site.