Coşul meu

0 articole 0,00 RON

My Cart -

0 articole

Limba și literatura română - Manual pentru clasa a VII-a 2024

Vândut de Intuitext

Disponibilitate: În curs de apariţie

Autori: Cătălina Popa, Onorica Tofan, Aurelia Stancu, Mihaela Bahrim, Elena Gorovei, Mirela Dragomir 

Detalii tipar: Volumul conține 212 pagini. Manualul abordează comunicarea dintr-o perspectivă complexă. Toate unitatile de învățare conțin: secțiune de predare, secțiune de recapitulare, secțiune de evaluare.

VEZI PDF AICI!

RASFOIESTE AICI MANUALUL DIGITAL!

Manualul Intuitext de Limba şi Literatura Română pentru clasa a VII-a propune o învăţare centrată pe elev, concepută ca o experienţă personală la care acesta este participant activ. Elevel este pus în situaţia de a citi, de a scrie despre ceea ce citeşte şi de a vorbi despre ceea ce citeşte şi scrie.

Manualul este structurat în șapte unităţi de învăţare, fiecare abordând comunicarea dintr-o perspectivă complexă şi fiecare unitate de învățare cuprinde lecții de PREDARE, de RECAPITULARE, de EVALUARE.

Lecția de predare are secțiuni corespunzătoare momentelor lecției în situația de predare-învățare.

Lecția de recapitulare conține sarcini care fixează noțiunile prezentate în unitate, combină conceptele în exercții și probleme și pregătește lecția de evaluare.

Lecția de evaluare conține proba de evaluare alcătuită din itemi formulați astfel încât să evalueze deprinderea competențelor de interes abordate în unitatea de învățare. Forma itemilor este una care a mai apărut pe parcursul unității astfel încât elevul să se poată concentra pe rezolvare, nu pe modul în care oferă răspunsul. Lecția de evaluare conține și o grilă de autoevaluare care arată modul în care se acordă punctele pentru fiecare item.

Versiunea digitală a manualului Intuitext de Limba şi Literatura Română pentru clasa a VII-a are la bază versiunea tipărită, păstrând toată structura și elementele acesteia şi aducând în plus elemente virtuale animate şi interactive, care contribuie la crearea unor experiențe de învățare complexe, în acord cu cerințele programei școlare actuale, dar și cu vârsta elevilor.

Manualul Intuitext de Limba şi Literatura Română pentru clasa a VII-a este proiectat ca instrument de învăţare şi punte de acces la valorile culturii literare, prin stârnirea interesului pentru lectură al elevilor și îndrumarea acestora către opere potrivite vârstei lor.

Cum evaluezi acest produs?

  1 stea 2 stele 3 stele 4 stele 5 stele
Evaluare

Spune părerea ta

Cătălina-Diana Popa

Profesor de limba şi literatura română la Colegiul Național Vasile Alecsandri din Galați, Cătălina-Diana Popa are gradul didactic I, este doctor în Ştiinţe Umaniste (subdomeniul Filologie), îndrumător de practică pedagogică, formator și speaker TED și Super Teach. Din 2013 coordonează ateliere de scriere creativă și dezvoltare a inteligenței emoționale la copii și adolescenți. Printre distincțiile obținute se numără Ordinul „Meritul pentru Învățământ“ în grad de Cavaler, acordat de Președintele României (2016) și Premiul MERITO Pentru Excelență în Educație (2016).

În ultimii cinci ani, elevii pe care i-a îndrumat au avut promovabilitate de 100% la examenele naționale și au obținut un număr impresionant de premii la competițiile de limba și literatura română, doamna profesoară primind „Diploma de Excelență pentru rezultatele de la olimpiadele și concursurile internaționale“ - Ministerul Educaţiei (2013-2014) și distincția de „Profesor pentru Performanță“ (2007, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). De asemenea, Cătălina-Diana Popa este autor de subiecte pentru olimpiadele și concursurile județene, totodată publicând numeroase lucrări de specialitate. Remarcăm colaborarea la:

• ultimele șapte ediții ale volumului Teste de competență (Brăila, Editura Sfântul Ierarh Nicolae), dintre care la trei în calitate de coordonator;

• „Limba și literatura română - Manual pentru clasa a V a”; • „Limba și literatura română. Suport teoretic și exerciții aplicative”, ambele la editura Intuitext.

Mirela Dragomir

Profesor de limba și literatura romȃnă, grad didactic I, cu o bogată activitate didactică, desfășurată ȋn cei peste 20 de ani la catedră, ȋn cea mai mare unitate școlară gimnazială din Galați.Profesor metodist, implicat ȋn proiecte naționale și internaționale, ȋn pregătirea elevilor pentru performanță, activitate concretizată ȋn rezultatele obținute la evaluările naționale, la etapele județene și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare.

Mihaela Bahrim 

Profesor de limba şi literatura română de gradul I didactic la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”  din Galaţi, membru în consiliul consultativ al ISJ Galaţi şi profesor metodist al ISJ Galaţi, Mihaela Bahrim este totodată și mentor de practică pedagogică al studenţilor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Mihaela Bahrim este coautor al auxiliarului didactic Limba și literatura română- Suport teoretic și exerciții aplicative, Editura Intuitext, 2018.

Liliana Onorica Tofan

Doctor în filologie, profesor de limba şi literatura română de gradul I didactic la Colegiul Naţional „C. Negri” din Galaţi, membru în consiliul consultativ al ISJ Galaţi şi profesor metodist al ISJ Galaţi, Onorica Liliana Tofan este totodată și profesor metodist la clasele de profil pedagogic și mentor de practică pedagogică al studenţilor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi membru al Corpului Naţional de Experţi în management educaţional, din 27.04.2012. În anul 2015, a făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.

În ceea ce privește lucrările publicate, Onorica LilianaTofan este:

  • coautor la Ghid de pregătire pentru Testarea Naţională, Editura Sigma, 2007;
  • coautor la volumele Modalităţi de evaluare formativă în ora de literatură – exemple de bune practici, 2016 şi Armonii curriculare,2017;
  • autor al volumului Publicistica lui Mircea Nedelciu. Abordări tematice, 2014.

Elena Gorovei

Profesor de limba şi literatura română, cu gradul didactic I, în cadrul Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi doctorand la Școala Doctorală de Științe Socio-Umane din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Elena Gorovei face parte din corpul de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean din Galaţi. Lucrările publicate evidenţiază preocupările doamnei profesoare pentru studiul textului nonficţional: Modern și tradițional în abordarea metodică a textului nonficțional. Studiu experimental privind optimizarea metodelor de abordare a textului nonficțional, 2017; Fețele clovnului în eseurile (auto)biografice ale lui Norman Manea, 2017. Este, de asemenea, coautor la volumul Teste de evaluare pentru bacalaureat, 2006. De-a lungul anilor, elevii coordonaţi de doamna profesoară au avut promovabilitate 100% atât la examenele de evaluare naţională, cât şi la examenul de bacalaureat. La olimpiadele şi concursurile şcolare, fazele judeţeană şi naţională, elevii Elenei Gorovei au avut rezultate deosebite.

Aurelia Stancu

Profesor de Limba și literatura română la Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște, metodist al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și al claselor cu profil pedagogic din cadrul colegiului, precum și coordonator al cercului pedagogic. Preocupată de eficientizarea demersului didactic, Aurelia Stancu a elaborat lucrarea de doctorat Bariere lingvistice în comunicarea didactică sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea, publicată la Editura Universitară București în 2015. Este coautor al auxiliarului didactic avizat M. E.N. Limba și literatura română. Caietul elevului pentru clasa a V-a, publicat de Editura Intuitext și al auxiliarului Metodica limbii și literaturii române pentru ciclurile preșcolar și primar. Auxiliar pentru formarea inițială, publicat de ZVEN PRINT Târgoviște în 2018.

Alţii au mai cumpărat şi…