MANUALE ȘCOLARE ȘI MANUALE DIGITALE
EDIȚIE 2017

Editura INTUITEXT vă oferă următoarele manuale Școlare:

Pentru învăţăceii de clasele I – V avem manuale școlare menite să îi ajute pe aceștia să înveţe cu plăcere. Aceste manuale digitale sunt exact pe limba celor mici, contribuind astfel la o mai bună înţelegere a materiei predate.

Matematică și explorarea mediului,
Manual pentru clasa I


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 74 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 150 imagini care pot sta la baza predării, 64 de predări animate pentru lecții, 35 de jocuri educaționale, jocuri de colorat, exerciții interactive

 • Manualul de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa I, respectă noua programă școlară asigurând o abordare integrată a învăţării.
 • Manualul este structurat în două volume (a câte 74 de pagini), fiecare cuprinzând șase unități de învățare organizate sub forma proiectelor tematice, elevilor oferindu-li-se posibilitatea de a depăși granițele disciplinelor.
 • Autorii manualului au creat contexte variate de învăţare pentru viaţa reală asigurând legături între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor de viaţă. Materialul propune activități de învățare original concepute și atractive, multe sub formă de joc, încurajând creativitatea, gândirea critică şi dezvoltarea puterii de decizie.

Comunicare în limba română,
Manual pentru clasa I


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 74 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 113 imagini care pot sta la baza predării, 67 de predări animate pentru lecții, 50 de jocuri educaționale, jocuri de colorat, exerciții interactive

 • Manualul de Comunicare în limba română pentru clasa I este structurat în două volume, a câte 72 de pagini, fiecare cuprinzând șase unități de învățare.
 • Comunicare în limba română respectă noua programă școlară având ca scop formarea și dezvoltarea competențelor specifice disciplinei Comunicare în limba română - clasa I.
 • Conceput ca o poveste cu două personaje principale, Maia și Aris, care îi însoțesc pe elevi în aventura cunoașterii, manualul captează atenția prin grafica extrem de atractivă, deloc obositoare, imaginile susținând învățarea, exersarea și evaluarea. Personajele folosite ilustrează preferinţele actuale ale elevilor de 7-8 ani și au rolul de a motiva intrinsec și de a stimula elevii să învețe cu plăcere într-un context antrenant, specific vârstei.

Matematică și explorarea mediului,
Manual pentru clasa a II-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 72 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține: 205 de imagini care pot sta la baza predării, 62 de predări animate pentru lecții, 37 de jocuri educaționale, jocuri de colorat, exerciții interactive etc.

 • Manualul de Matematică şi explorarea mediului pentru clasa a II-a integrează într-o manieră inovatoare și creativă conținuturile matematice și pe cele specifice științelor naturii din programa școlară.
 • Manualul este alcatuit din două volume (74 de pagini fiecare) structurate fiecare în câte șase unități de învățare. Conținutul vizează toate momentele învățării: predare, consolidare, evaluare, ameliorare.
 • Matematică şi explorarea mediului, pentru clasa a II-a oferă numeroase și variate contexte de învățare și exersare asigurând fiecărui elev instruire în propriul ritm, transformând elevul în subiect activ al învățării.

Comunicare în limba română,
Manual pentru clasa a II-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 72 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 102 imagini care pot sta la baza predării, 63 de predări animate pentru lecții, 41 de jocuri educaționale, jocuri de colorat, exerciții interactive etc.

 • Manualul de Comunicare în limba romană pentru clasa a II-a este realizat respectând noua programă școlară și abordare interdisciplinară. Este structurat în două volume, fiecare având câte 72 de pagini.
 • Manualul propune o învăţare centrată pe elev, concepută ca o experienţă personală la care elevul este participant activ. Informaţia oferită prin texte, suporturi vizuale şi audio, resurse multimedia este relevantă pentru vârsta elevilor.
 • Personajele Maia și Aris îi însoțesc, sprijină și ghidează pe elevi, implicându-i în mod activ în învățare. Pentru o experiență de învățare completă, manualul acordă atenţie procesului de evaluare, fiecare unitate conținând probe de evaluare. În plus, secțiunile de evaluare permit elevului să se auto-aprecieze cu ajutorul scalei de rezultat.

Matematică,
Manual pentru clasa a III-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 80 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 120 de imagini care pot sta la baza predării, 65 de predări animate pentru lecții, 37 de activități interactive: jocuri educaționale și exerciții interactive.

 • Manualul respectă noua programă școlară și grație experiențelor de învățare pe care le pune la dispoziție, elevul își va dezvolta structuri cognitive și competențe care îi vor permite adaptarea la cerințele vieții sociale, va deveni mai flexibil în gândire, mai creator și mai independent în soluționarea problemelor diverse care au legătură cu viața de zi cu zi.
 • Prin activitățile sugerate, manualul are, pe lângă funcția sa firească, informativă și formativă, un plus de valoare ce rezidă din contextualizarea învățării. Sarcinile de învăţare propuse vizează centrarea curriculumului pe probleme ale vieţii reale, rezolvare de probleme, identificarea de soluţii. Prin conţinutul său, manualul asigură dezvoltarea și valorificarea obiectivelor din punct de vedere intra- , inter- și transdisciplinar al experienţei de viaţă a elevilor.
 • Prin maniera în care este structurat, manualul contribuie la optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare, cele 6 unități principale de învățare din fiecare volum oferind elevilor contexte de familiarizare cu noțiuni noi, de exersare, consolidare a deprinderilor și abilităților, de sistematizare a achizițiilor dobândite, de evaluare și autoevaluare a propriilor capacități precum și de ameliorare sau dezvoltare a nivelului atins de fiecare în dobândirea unei competențe specifice.

Limba și literatura română,
Manual pentru clasa a III-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 80 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 164 imagini care pot sta la baza predării, 64 de predări animate pentru lecții, 33 de jocuri educaționale și exerciții interactive

 • Manualul respectă noua programă școlară având ca scop dezvoltarea progresivă a competențelor specifice precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie.
 • Din perspectiva integrată regăsită în programa școlară, manualul propune activităţi prin care se realizează conexiuni și cu alte discipline: ştiinţele naturii, matematica, muzica, artele plastice, educaţia civică.
 • Fiecare unitate de învăţare abordează comunicarea din perspectivă complexă, atât ca receptare a mesajului oral şi scris precum şi ca exprimare orală şi scrisă.

Științe ale naturii,
Manual pentru clasa a III-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 48 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 94 de imagini care pot sta la baza predării, 66 de filme și animații pentru lecții, 33 de jocuri, experimente, simulări.

 • Manualul respectă noua programă școlară și are drept scop sprijinirea transferului cunoștințelor pe verticală – prin aprofundarea, consolidarea cunoștințelor esențiale și a capacităților formate și pe orizontală – prin lărgirea cunoștințelor, completarea conținuturilor deja însușite. Prin diversitatea metodelor activ-participative abordate, manualul transformă elevul în subiect activ al învățării, dându-i posibilitatea de a studia informația de sine stătător, înțelegând-o, stocând-o și aplicând-o în mod independent, dezvoltând astfel aptitudinile intelectuale, spiritul de investigație și creativitate ale acestuia.
 • Cele două volume sunt structurate în 5 unități de învățare (2 pentru primul volum și 3 pentru cel de al doilea). Prin introducerea în paginile manualului a secvenţelor de învăţare prin descoperire, elevii sunt provocați să descopere și să investigheze.
 • Manualul de Știinţe ale naturii pentru clasa a 3-a oferă modalităţi de evaluare tradiţionale şi complementare în concordanţă cu specificul disciplinei. Proiectele propuse pentru a fi realizate în grup sau individual contribuie la formarea competenţelor sociale, de interevaluare şi autoevaluare.

Muzică și mișcare,
Manual pentru clasa a III-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 56 de pagini color

Detalii ediție digitală: varianta digitală conține 108 imagini care pot sta la baza predării, 65 de predări animate pentru lecții, 34 de jocuri educaționale și exerciții interactive

 • Manualul respectă noua programă școlară având ca scop dezvoltarea progresivă a competențelor specifice precum și a celor transversale, necesare în viaţa cotidiană.
 • Conținuturile muzicale se îmbină armonios cu cele de limba romȃnă, de știinţe ale naturii, urmărindu-se transdisciplinaritatea.
 • Învățarea prin descoperire, dar și prin activități în perechi sau în echipă, integrarea exercițiilor - joc sunt caracteristici definitorii ale manualului ce urmăresc să implice activ elevul în procesul de descoperire a noilor informații.

Matematică,
Manual pentru clasa a IV-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 80 de pagini color

Detalii ediție digitală: conține 150 imagini care pot sta la baza predării, 64 de predări animate pentru lecții, 35 de jocuri educaționale, jocuri de colorat, exerciții interactive

 • Manualul de Matematică pentru clasa a IV-a este conform cu programa școlară. Cele două volume sunt structurate în câte 6 unități de învățare pe fiecare volum aferent celor două semestre ale anului școlar. Manualul promovează activ valorile sociale și individuale fiind lipsit de orice formă de discriminare.
 • Cele 6 unități principale de învățare din fiecare volum ofera elevilor contexte de familiarizare cu noțiuni noi, de exersare, consolidare a deprinderilor și abilităților, de sistematizare a achizițiilor dobândite, de evaluare și autoevaluare a propriilor capacități precum și de ameliorare sau dezvoltare a nivelului atins de fiecare în dobândirea unei competențe specifice. Introducerea conţinuturilor din programa școlară se bazează, în mod explicit, pe achiziţii anterioare și noi ale elevilor, dobândite în cadrul aceleiași discipline sau în cadrul altor discipline, făcându-se apel, în cât mai multe situații posibile, la experiența de viață a elevilor.

Limba și Literatura Română,
Manual pentru clasa a IV-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel

Detalii ediție tipărită: fiecare volum conține 88 de pagini color.

Detalii ediție digitală: 69 elemente educaționale interactive care contribuie pe deplin la înțelegerea și asimilarea cunoștințelor noi, în contextul valorificării achizițiilor anterioare, dar și la formarea/dezvoltarea competențelor specifice disciplinei; 117 elemente educaționale cu interacțiune scăzută: desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice.

Manualul de Limba și literatura romană:

 • respectă modelul comunicativ-funcțional al limbii române. Prin abordarea didactică a conținuturilor, manualul permite construirea unor situații de învățare care să conducă la dezvoltarea progresivă a tuturor competențelor specifice prevăzute de programă precum și a celor transversale, necesare în viața cotidiană, încurajând creativitatea, gândirea critică și dezvoltarea puterii de decizie.
 • este structurat pe unități de învățare. Fiecare unitate de învățare abordează comunicarea din perspectivă complexă, înglobând procesele de receptare a mesajului oral și scris precum și cele de exprimare orală și scrisă.
 • este instrumentul de lucru al elevului, propunând o învățare centrată pe elev, concepută ca o experiență personală la care elevul este participant activ. Elevii sunt puși în situația de a citi, de a scrie despre ceea ce citesc, de a vorbi despre ceea ce citesc și scriu.

Geografie,
Manual pentru clasa a IV-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Manuela Popescu, Ștefan Pacearcă

Detalii ediție tipărită: 2 volume structurate în câte 6 unități de învățare fiecare. Un volum conține 64 de pagini color.

Detalii ediție digitală: 62 elemente educaționale interactive în cadrul cărora se respectă paşii metodici ai disciplinei, cu scopul de a avea un parcurs progresiv, pornind de la reprezentări concret-intuitive, prezentând informații relevante în modalități diferite de vizualizare, în funcție de competențele și obiectivele urmărite, dar și pentru a veni în întâmpinarea stilurilor diferite de învățare. Pe lângă rolul de captare a atenției, aceste elemente susțin activitățile de observare, descoperire și transmitere a informaţiilor noi într-o manieră relaxantă şi atractivă, implicând elevii în descoperirea conceptelor și noțiunilor în realitatea înconjurătoare și a explicării fenomenelor la nivel concret;
94 elemente educaționale cu interacțiune scăzută: desene, fotografii, diagrame statice, hărți statice. Acestea au fost alese dintre cele care contribuie la înțelegerea conținutului prezentat și astfel încât să poată folosi drept suport în predare sau în activități efectuate în clasă .

 • Manualul se bazează pe experiența concretă a elevului în orizontul său și pe realitatea cotidiană. Totodată, abordarea este diversă, fiind prevăzute conținuturi monodisciplinare și interdisciplinare, prin conexiuni cu științele naturii, matematica, istoria.
 • Datorită manierei în care este structurat, manualul contribuie la optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare. De asemenea, acesta le oferă elevilor posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale constructive bazate pe cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor vieţii.

Manual de Matematică,
clasa a V-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Ion Cicu, Ștefan Smarandache, Ioana Iacob, Răzvan Ceucă

Număr de pagini: 224

 • Clasat pe locul 1 în urma evaluării calitative realizată de Ministerul Educației Naționale.
 • Manualul este structurat în 16 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare conține: secțiune de predare, secțiune de recapitulare, secțiune de evaluare, secțiune de ameliorare și dezvoltare.
 • Varianta digitală conține 185 de elemente interactive de la imagini la jocuri educative și experimente.
 • Peste 1400 de exerciții și probleme, inclusiv probleme rezolvate.
 • Metode clasice, învățarea prin descoperire, învățarea prin cooperare, problematizarea și rezolvarea de probleme.
 • Suport pentru activități remediale, de fixare sau de progres, prin intermediul secțiunii Exersezi și corectezi.
 • Probele de evaluare elaborate la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare conţin itemi de diverse tipuri (obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi) + sugestii de fixare, remediere și progres.

Manual de Limba și literatura română,
clasa a V-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Cătălina Popa, Onorica Tofan, Elena Corcăcel, Viorica Isaia

Număr de pagini: 216

 • Clasat pe locul 2 în urma evaluării calitative realizată de Ministerul Educației Naționale
 • Manualul conține 7 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare abordează comunicarea dintr-o perspectivă complexă prin intermediul secțiunilor de predare-învățare, de recapitulare și de evaluare.
 • Varianta digitală conține 185 de elemente interactive de la filme, la jocuri educative și proiecte.
 • Manualul este conceput ca o experiență personala a elevului, acesta fiind participant activ. Elevii sunt puși în situația de a citi, a scrie despre ceea ce citesc, de a vorbi despre ceea ce citesc și scriu.
 • Exerciții de tip PISA-PIRLS.
 • Textele literare sau nonliterare sunt propuse ținând cont de particularitățile de vârstă ale elevilor, răspund intereselor şi curiozităţii lor. Scopul este să trezească interesul elevilor pentru lectură.
 • Organizarea lecțiilor în secvențe asigură:
  • Reactualizarea cunoștințelor,
  • Abordarea intuitivă a conținuturilor,
  • Explicarea noțiunilor și elementelor de teorie noi,
  • Fixarea cunoștințelor prin integrarea în sistemul de achiziții conceptuale,
  • Dezvoltarea creativității.

Manual de Informatică și TIC,
clasa a V-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Daniel Popa

Număr de pagini: 128

 • Clasat pe locul 3 în urma evaluării calitative realizată de Ministerul Educației Naționale.
 • Manualul este structurat în 6 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare conține: secțiune de predare-învățare, secțiune de recapitulare, secțiune de evaluare.
 • Varianta digitală conține 95 de elemente interactive de la diagrame la animații și simulări.
 • Contextele de învățare și aplicare țin cont de caracteristicile elevilor de clasa a V-a, asigurând fiecărui elev instruirea în propriul ritm.
 • Exerciții variate, construite pe metode active-participative: metoda cubului, diagrama Venn, metoda Știu/ Vreau să știu/ Am învățat, metoda ciorchinelui.
 • Exerciții construite pentru a fi efectuate în echipe sau pe grupe facilitează comunicarea între elevi și transformă clasa într-un laborator de idei.
 • Noțiunile dificile beneficiază de probleme rezolvate.

Manual de Biologie,
clasa a V-a


Manual școlar + manual digital

Autori: Rozalia-Nicoleta Stătescu, Viorica Broască

Număr de pagini: 104

 • Volumul conține 7 unități de învățare. Fiecare unitate de învățare conține: secțiune de predare-învățare, secțiune de recapitulare, secțiune de evaluare.
 • Varianta digitală conține 95 de elemente interactive de la desene la animații și experimente.
 • Activități variate de învățare prin descoperire: observații, investigații, măsurători, documentare, colectare și interpretare de informații.
 • Toate tipurile de itemi pentru evaluare.
 • Explicarea clară a conceptelor cheie într-un mod intuitiv.
 • Experimente virtuale.
Prima pagina   |    Cum cumpar?   |    Termeni si conditii   |    Politica de confidentialitate   |    Intrebari frecvente   |   ANPC  |    Contact  |    Publicitate
Copyright © 2017 INTUITEXT